آرم مرکز
بیمارستان شهدای عشایر
اتاق مرکز توسعه و تحقیقاتبالینی بیمارستان شهدای عشایر

اخبار و اطلاعیه

آرشیو
برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی  مرکز توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهدای عشایر در سال 1403 21 خرداد 1403

برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهدای عشایر در سال 1403

برگزاری کارگاه صفر تا صد پژوهش ویژه دانشجویان پزشکی 15 اسفند 1402

برگزاری کارگاه صفر تا صد پژوهش ویژه دانشجویان پزشکی

معرفی

معرفی واحد توسعه و تحقیقات بالینی
معرفی واحد توسعه و تحقیقات بالینی

معرفی واحد توسعه و تحقیقات بالینی

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهدای عشایر واقع در دپارتمان آموزش بالینی بیمارستان شهدای عشایر می باشد که مدیریت ان را دکتر مرتضی آزادبخت به عهده دارد